Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ - Thái Bình