Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 977
Năm 2022 : 977
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 20/PGD&ĐT

Học tập Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng

     UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 20/PGD&ĐT

              V/v tổ chức học tập                                Quỳnh Phụ, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng.

Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

          Thực hiện kế hoạch số 52-KH/HU ngày 08/12/2017 của Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Nghị quyết, Đề án của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức thực hiện như sau:

Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. 

Thời gian: Ngày 20 và 21/01/2018,  Mỗi lớp học 01 ngày, buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30.

Địa điểm: Theo Lịch và phân công báo cáo viên của Huyện ủy (gửi kèm công văn).

 Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Nghị quyết, Đề án của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo mục đích và yêu cầu đề ra, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

 - Các trường không tổ chức các hoạt động vào ngày học Nghị quyết để  tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tham gia học tập.

 - Đồng chí Hiệu trưởng quán triệt yêu cầu và trực tiếp quản lý, theo dõi việc học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị, lập danh sách những giáo viên không tham gia học tập báo cáo lớp trưởng; Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên viết bài thu hoạch (viết tay) và nộp bài thu hoạch về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 3/2/2018.

  - Đồng chí lớp trưởng, lớp phó có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học, phân công nhiệm vụ cho các Hiệu trưởng trong cụm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức và quản lý lớp học bảo đảm việc học tập nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Báo cáo kết quả học tập, danh sách CBGV, NV vắng về phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22/01/2018 (đ/c Phạm Ngọc Linh nhận). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cẩu đồng chí Hiệu trưởng, lớp trưởng, lớp phó các lớp học tập tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

 - Ban TG HU, 

- Như k.gửi, 

 - LĐ, CV PGD,

 - Lưu VT                                                                                 Nguyễn Văn Roanh  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới